Vloeistofdichte voorzieningen

Voor sommige bedrijven is het aanleggen van een vloeistofdichte voorziening verplicht. Het gaat in dat geval om bijvoorbeeld wasstraten, tankstations, industriële bedrijven en garages. De bedrijfsactiviteiten van deze ondernemingen vormen een risico voor het milieu en de bodemkwaliteit. Er mag dan ook geen vloeistof gelekt worden en de vloeistofdichtheid van het bedrijfspand of ruimtes daarvan is een vereiste om de bedrijfsactiviteiten uit te mogen voeren.

Advies

Wordt u verplicht om een vloeistofdichte voorziening aan te leggen, maar weet u niet waar u moet beginnen? Wees gerust: OH Nooren kan u in dit hele proces ontzorgen en zelfs het traject van a tot z uit handen nemen. Belangrijk startpunt is een gedegen advies van een van onze experts, dat uitgebracht wordt nadat de bedrijfsactiviteiten, toekomstplannen en de belasting (chemisch, thermisch of mechanisch) in kaart zijn gebracht

Aanleg

Aan de hand van de ingewonnen informatie maken we een plan, dat we aan u voorleggen. Na akkoord leggen we de vloeistofdichte voorziening aan. Hierna schakelen we een externe partij in om te keuren of de voorziening aan alle vereisten voldoet. Vervolgens ontvangt u het keuringsrapport inclusief een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening. 

Meer weten over vloeistofdichte voorzieningen?

Vraag het ons

Jaarlijkse controle

Maar daarmee bent u er nog niet. Zodra de vloeistofdichte voorziening is aangelegd en gekeurd, is het van belang de voorziening ieder jaar te controleren. OH Nooren doet deze controle graag voor u. Er kan tijdens de controle een lek ontdekt worden, waardoor de vloeistofdichte voorziening niet meer aan de eisen voldoet. Mocht dit het geval zijn, dan kunnen we dit uiteraard herstellen.

Mogelijke reparatiewerkzaamheden:

  • Opnieuw afkitten van voegen
  • Betonreparaties uitvoeren
  • Putjes, goten en andere aansluitingen vloeistofdicht afwerken

Keuring

Als u door uw bedrijfsactiviteiten verplicht bent een vloeistofdichte voorziening aan te laten leggen, is het ook verplicht om de voorziening iedere zes jaar opnieuw te laten keuren. Wilt u dat OH Nooren dit voor u regelt? Bel ons gerust.

  • vloeistofdicht-beton
  • vloeistofdicht-beton-tankstation
  • vloeistofdicht-beton
  • Vloeistofdichte-voorzieningen

Voegafdichting

Hoewel voegafdichting slechts een klein onderdeel van een betonconstructie en/of vloer is, heeft het wel veel invloed op het functioneren en de duurzaamheid van een gebouw. De voegafdichting verbindt betonelementen met elkaar en voorkomt lekkages en onwenselijke spanningen in de betonconstructie. 

Het afdichten van voegen doet OH Nooren veelal in de (wegen)bouw: van bruggen tot kade-elementen en van rij-ijzers tot betonelementen. Er zijn voor deze elementen meerdere mogelijkheden om af te dichten. Zowel flexibele als starre afdichtingen kunnen door OH Nooren worden verzorgd. 

Pagina delen:

Daarom OH Nooren

  • Deskundig
  • Innovatief
  • Kwaliteitsgericht
Lees meer over ons
Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen? Neem contact op