Nieuwe Willemskade Harlingen gerepareerd met spuitbeton

In opdracht van gemeente Harlingen voerde OH Nooren Betonrenovatie reparaties uit aan de Nieuwe Willemskade in Harlingen. De wapening aan de onderzijde van de 300 m2 lange kade was door zoutaantasting aan roestvorming onderhevig, wat onderhoud noodzakelijk maakte. Bij de reparatie is spuitbeton toegepast. Bij deze techniek wordt betonspecie onder druk door een slang gevoerd en, samen met verneveld water en lucht, tegen een dragende laag of bekistingsplaat aangespoten. Hierdoor verhardt het tot zeer sterk beton. Spuitbeton is een mengsel van cement, toeslagmateriaal, water en eventuele hulpstoffen.

Werkwijze

De wapening is vrij gekapt en de losliggende betondelen zijn handmatig verwijderd. Daarna is de wapening vrij gestraald met water en behandeld met een anti-roestmiddel. Tot slot is spuitbeton aangebracht, zodat er een sterke reparatie ontstond. Bovendien kon op deze manier meer laagdikte worden aangebracht en is het een snellere werkmethode. De werkzaamheden zijn in september/oktober 2017 uitgevoerd.